Farní sbor v Novém Jičíně

Českobratrská církev evangelická

Farní sbor ČCE Nový Jičín » Nový Jičín a okolí

NOVÝ JIČÍN A OKOLÍ

Nový Jičín je krásné městečko v Moravskoslezském kraji. Bylo založeno na konci 13. století. Od té doby prodělalo řadu změn, nikdy však neztratilo svůj malebný a historický ráz. Nyní v Novém Jičíně žije kolem 27000 obyvatel. Město nejvíce proslavila soukenická a také kloboučnická výroba,  a tak dodnes se město nazývá městem klobouků.

Tipy pro návštěvu míst v Novém Jičíně:

 • Pravidelné čtvercové náměstí s podloubím po všech čtyřech stranách (jako v Českých Budějovicích) s budovou radnice, Staré pošty - historická stavba pocházející z roku 1563 s arkádami (dnes sídlo Městského kulturního střediska, které mimo pravidelných výstav nabízí bohaté kulturní vyžití) a dalších historicky cenných budov. Uprostřed náměstí si můžete všimnout Morového sloupu (z počátku 18. stol.) a kašny se sousoším Tančících sedláků (z r. 1929), které patří k neodmyslitelným symbolům města.
 • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (1729 - 1732) - zaujme nás hlavní oltář se sochami sv. Petra, Pavla, Cyrila a Metoděje. Pozornosti by neměly ujít ani vyřezávané lavice a zpovědnice i mohutné klasicistní varhany.
 • Nedaleko kostela se nachází Bašta z roku 1614 - měla chránit majetky obce a svobodu vyznání.
 • Žerotínský zámek - původně opevněný dům z konce 14. stol. byl mnohokrát přestavován (pozdněgotický palác, raněrenesanční stavení Viktorína ze Žerotína). Po odchodu Žerotínů z města zámek svou rezidenční funkci ztratil a sloužil správním a hospodářským účelům. Nyní zde sídlí Okresní vlastivědné muzeum a v historických sálech se pravidelně pořádají muzejní výstavy (mimo jiné výstava klobouků).
 • Z Horního předměstí je to kousek na Skalky (nedaleko je k vidění bývalé kamenné divadlo a vodní nádrž s restaurací zvanou Čerťák), kam se můžete vydat na procházku i do přírody. Poblíž se také nachází kopec Svinec se sjezdovkou lyžařského klubu.

Okolí Nového Jičína

 • Starý Jičín - zřícenina jednoho z nejstarších moravských hradů, která se v posledních letech obnovuje a poskytuje malebný pohled na Beskydy a okolní krajinu.
 • Štramberk (na obrázku) - městská památková rezervace pod věží zvanou Trúba s městským muzeem a expozicí archeologie (jeskyně Šipka), paleontologie a dějin města na náměstí
 • Kopřivnice - technické muzeum Tatra s expozicí výrobků místní automobilky - od 1. vozidla Präsident z roku 1897 do současnosti
 • Příbor - městská památková rezervace s pamětní síní a rodným domem Sigmunda Freuda
 • Hukvaldy - zříceniny hradu s rodným domem hudebního skladatele Leoše Janáčka
 • Hodslavice - dřevěný kostelík sv. Ondřeje z doby kolem roku 1551 a rodný domek Františka Palackého, historika a národního buditele s expozicí o jeho životě a díle
 • Fulnek - památník Jana Amose Komenského
 • Hynčice (Vražné) - Rodný dům Johanna Gregora Mendela, augustiánského kněze, biologa, zakladatele genetiky s expozicí o jeho životě a díle
 • Kunín - Barokní zámek s kostelem Povýšení sv. kříže

Přes Nový Jičín vede regionální cyklotrasa č. 502 "Beskydy", kterou se u Starého Jičína dostanete na dálkovou cyklotrasu č. 5 "Moravská brána", kopírující historickou "jantarovou stezku" propojující povodí Dunaje s Baltským mořem, Oderskou cyklotrasu č. 503 a cyklotrasu 6016 "Přes Beskydy".

Určitě doporučujeme Nový Jičín navštívit.

Více informací můžete zjistit přímo na oficiálních stránkách Nového Jičína.