Farní sbor v Novém Jičíně

Českobratrská církev evangelická

Farní sbor ČCE Nový Jičín » Staršovstvo sboru

STARŠOVSTVO SBORU

Staršovstvo (farní rada) je správním orgánem sboru.

Od roku 2015 pracuje v tomto složení:

Bužková Marie - kurátorka sboru
Jasinský Petr - náměstek kurátorky, zapisovatel
Krajgerová Květa
Kratochvílová Eva
 - účetní sboru
Kudělka Tomáš - správa sborového domu
Loukota Jaroslav - správa sborového domu
Lušňáková Ivana
Pařenica Miroslav 
Zatloukalová Jiřina - pokladní sboru

Náhradníci:

Burian Jindřich - 1. náhradník
Červenka Vladimír - 2. náhradník
Koláček Tomáš - 3. náhradník