Farní sbor v Novém Jičíně

Českobratrská církev evangelická

NÁŠ PROGRAM

Pravidelně se v našem sboru konají tato shromáždění:

Neděle a svátky:

 • Bohoslužby v 9:00 hodin
 • Bohoslužby pro rodiny s dětmi (vždy 3. neděli v měsíci)

Různá pravidelná (i nepravidelná) setkání během týdne:

 • Modlitební chvíle
 • Náboženství pro děti
 • Konfirmační příprava
 • Biblická hodina pro dospělé
 • Přípravy ke křtu
 • Rozhovory o víře
 • Nedělní besídka pro předškolní děti
 • Dětský klub
 • Kino-kavárna na faře
 • Rukodělná setkání pro všechny generace
 • Společné oslavy narozenin a jiná posezení

Další setkání se konají v těchto zařízeních (resp.spolupracujeme):

 • DPS Pod Lipami a DPS U Jičínky a DD Hřbitovní
 • Mobilní hospic „Strom života“
 • Slezská Diakonie
 • Azylový dům ve Straníku (Charita)
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Během roku pořádáme (nebo spolupořádáme) např.:

 • Večery České křesťanské akademie (přednášky, besedy, koncerty, divadla, výstavy...)
 • Noc kostelů
 • Hudební festival „Dny umění nevidomých“ (ve spolupráci se SONS)
 • Den Diakonie (ve spolupráci se Slezskou Diakonií)
 • Adventní benefiční koncert (ve spolupráci s KO P.J.Vejvanovského)
 • Vánoční dětské divadlo
 • Besedy s hosty i setkání s členy okolních sborů
 • Výstavy v mini-galerii „Na kůru“ (činnost dětí, mládeže a přátel sboru)
 • Romsko-české bohoslužby (při oslavách Mezinárodního dne Romů)
 • Koncerty, literárně-hudební pásma a další