Farní sbor v Novém Jičíně

Českobratrská církev evangelická

ODKAZY

Českobratrská církev evangelická
www.e-cirkev.cz

Nezávislý evangelický portál
Informace o církvi, seniorátech, sborech apod.
www.evangnet.cz

Informace o moravskoslezském seniorátu
www.moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz

Evangelická theologická fakulta UK Praha
www.etf.cuni.cz

Ekumenická rada církví
www.ekumenickarada.cz

Diakonie ČCE
www.diakonie.cz

Česká biblická společnost
www.dumbible.cz

Bible na internetu
www.biblenet.cz

Zprávy z křesťanského světa
www.christnet.eu

Křesťanské rádio
www.proglas.cz

Informační zdroj o křesťanské víře a životě z víry
www.vira.cz

Podklady pro pastorační činnost a duchovní život
www.pastorace.cz